Komoriaz Asteropaios
Komoriaz Asteropaios

Komoriaz
Asteropaios

ข้อมูลพื้นฐาน

สถานะ

วีทูปเบอร์

รูปแบบ

2D

ผู้ทำระบบเคลื่อนไหว

Komoriaz Asteropaios

ผู้ออกแบบตัวละคร

Komoriaz Asteropaios

เผ่าพันธุ์

hybrid มนุษย์ + ไวเวิร์นสายฟ้า

เพศ

ชาย

ชื่อเล่น

komo(โคโมะ)

แฮชแท็ก

ข้อมูลภายในเว็บไซด์ส่วนหนึ่ง เป็นการรวบรวมจาก API ของ Youtube และ Twitch ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความไม่ถูกต้องใดๆ บนเว็บไซต์ รวมไปถึงความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์VtuberThaiInfo.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นพันธมิตรกับ Twitch และ Youtubeเครื่องหมายการค้าที่ปรากฎทั้งหมด เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง