Doublequill
Doublequill

Doublequill

ข้อมูลพื้นฐาน

สถานะ

วีทูปเบอร์

รูปแบบ

2D, PNG

อายุ

5xx

สังกัด/กลุ่ม

ประวัติ

Name : Q / Doublequill
Height : 172 cm.
Age : 5xx

Status : Reaper Trainee
Like : Dessert

Dislike : Ant Ghost Sunshine
Music Style : Rap music , Rock music

ข้อมูลภายในเว็บไซด์ส่วนหนึ่ง เป็นการรวบรวมจาก API ของ Youtube และ Twitch ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความไม่ถูกต้องใดๆ บนเว็บไซต์ รวมไปถึงความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์VtuberThaiInfo.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นพันธมิตรกับ Twitch และ Youtubeเครื่องหมายการค้าที่ปรากฎทั้งหมด เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง